Modlitbové stretnutie počas piatej pôstnej stredy v Katedrále v Nitre

Aj počas pôstnej stredy 2. apríla 2014 sa začala podvečerná bohoslužba v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre meditáciou, ktorú viedol generálny vikár Mons. Peter Brodek. Tentokrát bola na tému piatej bolesti Panny Márie – Ukrižovanie Ježiša. Tu je časť prednesenej meditácie:

„Delia si šaty ukrižovaného. Trhajú ich a losujú o nezošívanú tuniku. Ježiša treba pribiť na kríž a kríž upevniť. Ježiš si dobrovoľne líha na kríž, ale to vojakom akoby nestačilo. Musia ukázať svoju silu a moc. To, že to bolí, to oni vedia. Ale predsa, ich to nebolí. Veď nejde o nich. Koľkí nasledujú nie Ježiša, ale týchto vojakov, majstrov v šírení a prehlbovaní utrpenia iných. Ale Ježiš akoby im nechcel robiť radosť. Ani nevykríkne. Skutočne, on je len tichý baránok vedený na zabitie. Mária stojí neďaleko. Prežíva každý úder na klince a čím sa hlbšie dostáva klinec do ruky a neskôr i do nôh, tým hlbšie sa vnára meč bolesti do jej srdca. Konečne ho majú pribitého. Teraz ho už len postaviť s krížom. Ježiš, Učiteľ kríža, je vystavený tomuto neľudskému zaobchádzaniu. Ale Ježišova a Máriina bolesť sa bude ešte stupňovať. (…) Kríž vysvetľuje všetky tajomstvá života i smrti. Nie však bez toho, ktorý na ňom visí. A bez tej, ktorá pod ním stojí. (…) Tebe Matka umierajúceho na kríži, zverujeme všetkých, ktorí umierajú v tejto chvíli, ktorí budú umierať dnes, zajtra a potom každý deň. Pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen“.

Miroslav Lyko

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA