Modlitbový deň v Nitre

Športovú halu v Nitre na Klokočine zaplnili 14. februára 2015 tisícky katolíckych veriacich zo Slovenska i zo zahraničia. Zúčastnili sa Modlitbového dňa ku cti Panny Márie, Matky všetkých národov. Celodenný program tvorila eucharistická adorácia, spoločná modlitba či prednášky. Vyvrcholil podvečer svätou omšou. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Homíliu predniesol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Hovoril o dôležitosti definitívneho rozhodnutia sa pre Boha zo strany kresťanov. Tak ako Panna Mária dala Bohu svoje „áno“ pri Zvestovaní a nikdy ho nezmenila. 

Počas svätej omši zaznievali modlitby a prosby za pokoj vo svete. V závere bohoslužby prítomní predniesli modlitbu zasvätenia sa Nepoškvrnenej Panne Márii.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA