Modlitbový večer Taizé v Kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine – pozvánka

V piatok 10. novembra 2023 o 18,45 hod. po večernej svätej omši sa vo farskom Kostole sv. Gorazda na Klokočine v Nitre uskutoční modlitbový večer Taizé – čas adorácie, piesní a modlitieb. Tento čas modlitby chceme obetovať za mier vo svete. Záujemcov srdečne pozývame.