Mons. Viliam Judák na Turíce: Len človek, ktorý má odpustené hriechy, ktorý dokáže odpúšťať iným, môže prinášať ovocie Ducha Svätého

Nitra (4. júna) V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 4. júna 2017 celebroval pontifikálnu svätú omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas nej udelil sviatosť birmovania sedemnástim dospelým kresťanom z rôznych častí diecézy.

V homílii vysvetlil, ako sa v živote človeka môže prejavovať ovocie Ducha Svätého. „Len človek, ktorý má odpustené hriechy, ktorý dokáže odpúšťať iným, potom môže prinášať ďalšie ovocie Ducha Svätého. (…) My môžeme vidieť ovocie Ducha Svätého v živote Cirkvi i v našom živote, ale Ducha Svätého nemôžeme nejakým spôsobom vidieť. Ale dôležité je, ako hovorí Ježiš na jednom mieste v evanjeliu, podľa ovocia ich spoznáte. (…) Tento Duch Boží, tento Duch Ježišov, táto láska Božia, sa rozlieva v našich srdciach a nás pozýva, aby sme s ním spolupracovali“, povedal nitriansky biskup. Pripomenul, že „spolupráca s Duchom Svätým nám pomáha, aby sme boli novými ľuďmi, ktorí obohacujú svoj život, aj životy iných“. Mons. Viliam Judák povzbudil prítomných, aby sa nebáli spolupracovať s Duchom Svätým. „Nebuďme ako otroci alebo nebuďme vo vzťahu k Bohu ustráchaní, ako ľudia, ktorí sa majú len Boha báť. On nás miluje. On nás v krste objal. Povedal: Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra. To isté robí vo sviatosti birmovania, keď toto objatie akoby spečatí a prejavuje nám svoju lásku, aby sme kráčali cestami tohto života ako dedičia Božieho kráľovstva, ako ľudia budúcnosti, perspektívni. (…) Preto tento sviatok je pre nás radostný. Ale je pre nás aj pozvaním, aby sme nezabúdali na to, že patríme do Božej rodiny, že sme Božie deti a že Boh nám dáva tieto dary preto, aby sme obohacovali svoj život. Aby sme menili k dobru tvár tohto sveta a aby sme si tak raz zaslúžili aj účasť na večnosti,“ povedal na konci homílie hlavný celebrant.

Po svätej omši bola vystavená Najsvätejšia Oltárna sviatosť k celodennej poklone.

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha

photo-2photo-18photo-28photo-32photo-98photo-101