Mons. Viliam Judák na začiatku Pôstneho obdobia

20. januára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (14. februára) Popolcovou stredou sa začína Pôstne obdobie. Podľa slov nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka „je to obdobie, v ktorom človek môže hľadať seba samého. Ktorýsi veľký duchovný učiteľ povedal, že je to ohýbanie duše – pôst, sebazapieranie. Takže je to cesta, ktorá vedie k pokore, teda k pravde o sebe, o Bohu, o ľuďoch“. Nitriansky biskup ďalej pripomenul nutnosť uvedomenia si toho, ako veľmi nás Boh miluje: „Ponúka svojho Syna, aby za nás zomrel. Ale ktorý nám ukazuje aj perspektívu oslávenia, pretože to je vrcholom tej našej pôstnej cesty, keď  slávime Ježišovo vzkriesenie a tým aj prísľub nášho oslávenia“, povedal Mons. Viliam Judák pre regionálnu televíziu Nitrička.

Miroslav Lyko

VIDEO TU