Mons. V. Judák v noci na slávnosť Narodenia Pána: Dať Kristovi možnosť znova sa narodiť

12. decembra 2018 | Kategória: Katedrála, Najdôležitejšie informácie

Nitra (25. decembra) Svätú omšu v noci, na slávnosť Narodenia Pána, celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vo svojom katedrálnom chráme. Na začiatku bohoslužby privítal stovky zhromaždených veriacich a povzbudil ich k modlitbe i za tých, ktorí sú osamelí, chorí a v zamestnaní. 

V homílii hovoril o Vianociach ako o príležitosti pre duchovnú a morálnu obnovu: „Vianočné sviatky sú preto pre nás všetkých vzácnou ponukou prijať Ježišove hodnoty do svojho života. Dať tak svojej činnosti hlboký zmysel. Opäť objaviť v sebe zrnko dobroty, nefalšovanej krásy a pravdy a zachovať si ho, ba i podporovať jeho vzrast. Teda dať Kristovi a jeho hodnotám možnosť znova sa narodiť v našom srdci,“ povedal hlavný celebrant. 

Svätej omši predchádzal krátky koncert Nitrianskych sláčikárov. Po skončení eucharistickej slávnosti mohli veriaci navštíviť Pribinovu kaplnku, kde je až do 2. februára umiestnený nový Betlehem.

Miroslav Lyko

foto: Filip Lyko