Mons. Viliam Judák predsedal svätej omši na Mestskom cintoríne v Nitre

Nitra (2. novembra) V priestoroch Mestského cintorína v Nitre celebroval 2. novembra svätú omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Obetoval ju za duše zomrelých, a to nielen tých, ktorí sú pochovaní na spomenutom cintoríne. 

V homílii hovoril o kresťanskej nádeji na večný život, ktorá má ovplyvňovať každodenný život každého kresťana. Povzbudil prítomných, aby obetovali svoje modlitby a získané odpustky za zosnulých aj v ďalších dňoch. 

Na Mestskom cintoríne v Nitre je pochovaných niekoľko známych osobností náboženského života ako napríklad veľprepošt Jozef Buday (+1939), kňaz Karol Civáň (1939), kanonik Tibor Slovák (+1991), lekár, spisovateľ a humanista Pavol Strauss (+1994) či nedávno zosnulá Dcéra kresťanskej lásky, sestra Stela Rozália Danková (2017).

Miroslav Lyko

IMG_1972IMG_1973IMG_1976