Motorkári otvorili pútnickú sezónu v Pozbe-Studničke

Na mariánske pútnické miesto v Pozbe-Studničke 28. mája 2023 doputovali stovky pútnikov na motorkách z nitrianskeho regiónu ale aj vzdialenejších miest, aby sa  zúčastnili na už tradičnej motorkárskej púti, ktorá otvorila tohtoročnú pútnickú sezónu na tomto mieste. Motorkári sa prišli Bohu poďakovať, ale ho aj prosiť, či v modlitbe si spomenúť aj na druhov, čo zahynuli na cestách. Sv. Omšu spolu s ďalšími kňazmi celebroval farár z farnosti Beša Ioan Gondec, ktorý sám je vášnivým motorkárom. Povzbudil ich aj vo svojom  príhovore k viere a zodpovednosti a účte k životu. V závere púte motorkárom a ich strojom udelil aj požehnanie. Len nedávno šestica z motorkárov pod vedením Vdp. Ioana Gondeca absolvovala motopúť z Nitry do gréckeho Solúna po stopách sv. Cyrila a Metoda. Zapojili sa tak do propagácie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda a potvrdzujú, že aj medzi drsnými motorkármi je veľa takých, ktorý majú v srdciach miesto aj pre Boha a vieru. Dobrý príklad hodný nasledovania.