Motorkári sa vrátili z prvej motopúte po stopách sv. Cyrila a Metoda zo Solúna

Motorkári z Nitrianskej diecézy po absolvovaní 1. motopúte z Nitry do Solúna po stopách sv. Cyrila a Metoda, po 11 dňoch putovania šťastne dorazili 8. mája 2023 do Nitry, kde ich na Nitrianskom hrade privítal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Poďakoval im za ich výkon a iniciatívu a na pamiatku z púte si od nich prevzal ikonu sv. Cyrila a Metoda. Motorkári od 28. apríla 2023 s požehnaním biskupa Viliama a pod duchovným vedením kňaza – farára farnosti Beša Ioana Gondeca 11 dní brázdili na ťažkých motorkách európske cesty a propagovali Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda v lokalitách s pamiatkami spojenými s duchovným a kultúrnym dedičstvom sv. Cyrila a Metoda. Prešli 3500 kilometrov cez územie Maďarska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Albánska, Severného Macedónska, Srbska a Grécka. K pamätníku sv. Cyrila a  Metoda v maďarskom Zalavári – Blatnohrade úzko spojenom s pôsobením kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa v Panónii, ale aj prítomnosťou sv. Cyrila a Metoda položili veniec z Nitry, navštívili aj Medžugorie, či Ochrid, a v gréckom Solúne, ako rodisku sv. Cyrila a Metoda sa zúčastnili na Valnej hromade Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa tam konala 4. mája 2023. Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda uznaná a certifikovaná aj Radou Európy vytvára sieť pútnických trás cez krajiny a lokality so živým slovanským kultom, slovanskými kultúrami a pamiatkami spojenými s cyrilo-metodským duchovným a kultúrnym dedičstvom. Tieto trasy sa stále rozširujú a z centier dávnej Veľkej Moravy na území Slovenska a Česka sa po nich možno dostať až do Solúnu a Ríma. A dajú sa absolvovať pešo, na bicykli, autom, autobusom, vlakom, lietadlom, ale aj na motorkách. Preto je iniciatíva motorkárov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú aj na pútiach motorkárov do pútnického miesta Pozba – Studnička zaujímavou, lebo umožňuje aj dnešnému modernému človeku na Slovensku poznať svoje najstaršie dejiny a zmysluplne využívať možnosti a čas v záujme posilňovania kresťanskej viery a národného povedomia, a cestovať a putovať aj na motorkách po miestach spojených s cyrilo-metodským kultom na Slovensku i v Európe. Motorkárov ako propagátorov budovania cesty podporuje aj Nitriansky samosprávny kraj a tak táto 1. prvá cyrilometodská motopúť nebola určite poslednou. T.U.