Motorkári z Nitrianskej diecézy s požehnaním biskupa budujú motoverziu Cyrilo-metodskej cesty

Ťažké cestné motorky s burácajúcimi motormi a jazdcami v kožených odevoch zaparkovali v Nitre v sobotu 22. apríla 2023 pred sochou sv. Jána Pavla II. na hornom nádvorí Nitrianskeho hradu, aby si prišli po požehnanie od nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka pred motopúťou do gréckeho Solúna. Drsní motorkári – medzi nimi aj jedna žena – z Nitrianskej diecézy s kresťanskou vierou v srdci pod duchovným vedením kňaza – farára farnosti Beša Ioana Gondeca sa rozhodli dať svojim spanilým jazdám aj duchovný rozmer vo forme propagácie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda a lokalít a pamiatok spojených s duchovným a kultúrnym dedičstvom sv. Cyrila a Metoda  na území Nitrianskej diecézy a Nitrianskeho samosprávneho kraja, a tak aj takýmto netradičným a moderným spôsobom sprítomňovať túto dávnu históriu, ale aj základy národnej hrdosti pre súčasné generácie. Na tento úmysel  požehnal biskup Viliam jazdcov a ich motorky, aby dosiahli svoj cieľ a odovzdal im aj ružence k modlitbe počas púte a veniec, ktorý položia k pamätníku sv. Cyrila a  Metoda v maďarskom Zalavári – Blatnohrade, ktorý je úzko spojený s pôsobením kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa v Panónii, ale aj prítomnosťou sv. Cyrila a Metoda v tejto lokalite počas ich cesty do Ríma, kedy predložili pápežovi Hadriánovi II.  liturgické knihy v staroslovienčine na schválenie. Motorkárov od 28. apríla 2023 čaká cca 1000 km jazdy, počas ktorej navštívia miesta spojené s cyrilo-metodským kultom na Slovensku, Maďarsku, Srbsku, Macedónsku, Bulharsku a Grécku, pričom ich cieľom bude grécky Solún, ako rodisko sv. Cyrila a Metoda a účasť na Valnej hromade Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa tam bude konať 4. mája 2023.

Iniciatíva motorkárov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú aj na pútiach motorkárov do pútnického miesta Pozba – Studnička,  má za cieľ ponúknuť aj dnešnému modernému človeku na Slovensku poznať svoje najstaršie dejiny a zmysluplne využívať možnosti a čas v záujme posilňovania kresťanskej viery a národného povedomia, k čomu bude slúžiť aj pripravovaná navigačná aplikácia umožňujúca cestovať a putovať aj na motorkách po miestach spojených s cyrilo-metodským kultom na Slovensku i v Európe. T.U.