Možnosť štúdia pre budúcich učiteľov náboženstva

14. decembra 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitra (23. novembra) Pre maturantov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole, má Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre ponuku prihlásiť sa na študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s iným predmetom. Katedra má úzku spoluprácu s miestnym Univerzitným pastoračným centrom, ponúkajúc plnohodnotnú prípravu na budúce povolanie pedagóga. Pracovníci katedry záujemcov o štúdium radi privítajú na Dni otvorených dverí 21. 2. 2019. Prihlášky na vysokoškolské štúdium je možné poslať do konca marca 2019.

Katedra náboženských štúdií je jedným z pracovísk univerzity, ktoré implementujú zmluvu o spolupráci medzi UKF a Nitrianskym biskupstvom. Je miestom, kde viac ako 25 rokov kontinuálne vzdelávajú budúcich učiteľov náboženstva a katechétov.

Miroslav Lyko