Na Kalvárii v Nitre sa aj na Kvetnú nedeľu konala Krížová cesta

Tak ako každú pôstnu nedeľu, aj na Kvetnú nedeľu, sa na Kalvárii nad Nitrou konala popoludňajšia pobožnosť Krížovej cesty. Predchádzala jej katechéza na tému dvoch sviatostí služby spoločenstvu – posvätného rádu a manželstva. Ňou sa skončil ďalší pôstny cyklus „kalvárskych katechéz“, ktoré si postupne pripravili všetky nitrianske rímskokatolícke farnosti. Pobožnosť Krížovej cesty na Kvetnú nedeľu viedol P. Stanislav Krajňák SVD.

Sprievod sa postupne dostal na vrch Kalvárie, rozjímajúc o Ježišovom utrpení. Pomáhali im pritom kaplnky s výjavmi jednotlivých zastavení Krížovej cesty a scénky, ktoré stvárnili miestni mladí farníci.

Vrch Kalvárie býva obľúbeným miestom pútnikov a to nielen v pôstnom období. No najmä v dňoch Veľkého týždňa si tu veriaci pobožnosť krížovej cesty často robia i súkromne.

Miroslav Lyko