Na Kalvárii v Nitre sa uskutoční púť k Panne Márii

Na Kalvárii v Nitre sa 15. – 16. augusta 2015 uskutoční výročná mariánska púť. Každoročne na ňu prichádzajú katolícki veriaci slovenskej i maďarskej národnosti. V sobotu (v deň slávnosti Nanebovzatia Panny Márie) bude večernú svätú omšu celebrovať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. Na druhý deň predpoludním (v nedeľu 16. augusta) púť vyvrcholí svätou omšou. Predsedať jej bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V histórii sa spomínajú ďakovné púte za skončenie morovej epidémie v roku 1739. Tiež za záchranu úrody po prírodných katastrofách (napr. pohroma kobyliek v roku 1748.) Veľkú úctu k tomuto miestu mal nitriansky biskup Ján Gustíny – mariánsky ctiteľ, ktorý zaviazal mešťanov k sľubu listinou z 20. decembra 1765, že každoročne 15. augusta sa uskutoční procesia na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Plagat Matka Bozia 2015