Na národnej Cyrilo-metodskej púti v Nitre biskupi zasvätili Slovensko Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Nitra (5. júla) Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa na slávnosť svätých Cyrila a Metoda (5. júla 2017) konala národná púť. Hlavným celebrantom svätej omše bol reykjavický biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer, ktorého na túto príležitosť pozval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Súčasťou púte bolo aj zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Námestie neďaleko Nitrianskeho hradu zaplnilo niekoľko tisíc veriacich, vrátane predstaviteľov štátu, samosprávy či univerzít. Okolo oltára boli slovenskí biskupi na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska, bratislavským arcibiskupom – metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským. Na začiatku bohoslužby prítomných pozdravil primátor Nitry Jozef Dvonč. Homíliu predniesol Mons. Dávid Bartimej Tencer. Hovoril v nej o aktualizácii zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré bolo vykonané pred sedemdesiatimi rokmi. „Nádherné zasvätenie z roku 1947 ideme aktualizovať. Ideme ho urobiť novým, ideme ho urobiť účinným na našu dobu“, povedal. Aktualizácia v tomto zmysle je podľa hlavného celebranta „náš nový osobný postoj, že my chceme dnes s tým zasvätením prisľúbiť Pánu Bohu, že budeme žiť kresťanstvo v súčasnom svete a súčasným spôsobom, (…) že naše kresťanstvo zachutí aj tým ľuďom, ktorí s vierou až tak veľa nemajú“.

V súvislosti so sviatkom svätých spolupatrónov Európy pripomenul refrén, ktorý sa počas liturgie opakuje: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! Zachovať to dedičstvo znamená podľa neho byť poslom Ježiša Krista, aby Pán Ježiš bol sprítomnený v životoch ľudí. „Keď sa jedná o Boha, o vieru, o Cirkev – o mňa sa jedná. (…) Vtedy aj ja vstanem a zoberiem svoj podiel zodpovednosti“, povzbudil prítomných na záver svojho príhovoru po evanjeliu biskup Dávid Bartimej Tencer.

Po modlitbe po prijímaní nasledovala modlitba zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pred vystavenou Oltárnou sviatosťou. Predsedal jej bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Miroslav Lyko

VIDEO TU

foto Marek Mucha

Podujatie podporil Nitriansky samosprávny kraj

logo-nsk

photo-13photo-16photo-24photo-26photo-36photo-39photo-43photo-89photo-99photo-106photo-114photo-124photo-130photo-135photo-95