Na Nitrianskom hrade opäť birmovná slávnosť v historickej atmosfére

Farnosť sv. Urbana v Nitre na Zobori v poslednej chvíli nečakane zmenila miesto birmovnej slávnosti, a birmovanci sa tak 11. septembra 2021 nezhromaždili vo svojom farskom Kostole sv. Urbana, ale na Nitrianskom hrade v jeho historickej Gotickej priekope medzi starobylými hradnými múrmi. 31 mladých chlapcov a dievčat, ktorí sa na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti pripravovali v ťažkom období pandémie pod vedením zoborského farára len online spôsobom, tak dostali možnosť spolu so svojimi najbližšími a birmovnými rodičmi pocítiť vanutie Ducha Svätého a vyliatie jeho darov na mieste, ktoré je spojené s najstaršími dejinami kresťanstva na Slovensku. Birmovancov na to upozornil aj hlavný celebrant slávnostnej sv. omše nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ktorú ju celebroval spolu s nitrianskym dekanom Mons. Pavlom Zahatlanom a  zoborským farárom Milanom Polákom. Vo svojom príhovore birmovancom Mons. Judák uvažoval aj o zmysle života človeka, význame sviatosti birmovania v živote kresťanov, ale aj o dozrievaní vo viere s pomocou darov Ducha Svätého a záväzku a z toho plynúceho pre aktívny kresťanský život a svedectvo viery v živote každého z nich. Povzbudil ich preto k radostnému, ale aj zodpovednému užívaniu života v modernej dobe a aktívnej spolupráci s Duchom Svätým a nakladaním s jeho darmi. Zoborská mládež sa v závere slávnosti poďakovala biskupovi Judákovi aj farárovi Polákovi za prípravu aj vyslúženie sviatosti birmovania a vyjadrila ochotu a záujem žiť autentickým kresťanským životom. Históriou presiaknutá atmosféra Nitrianskeho hradu, ako aj príjemné počasie boli ďalšími nečakanými darmi, ktorých sa birmovancom zo Zobora dostalo, a prispeli k duchovnému zážitku z celej slávnosti. Za posledné dva roky to bola už v poradí tretia birmovná slávnosť, ktorá sa takto v exteriéry v historickej atmosfére Nitrianskeho hradu vzhľadom na  protipandemické opatrenia uskutočnila. Ako sa však ukázalo, bolo to riešenie, ktoré umožnilo bez výrazných obmedzení všetkým zúčastneným z farnosti Nitra – Chrenová, Nitra – Zobor, či dospelým birmovancom z celej diecézy prežiť jeden z významných momentov v živote kresťana na netradičnom mieste veľkého duchovného významu.