Na Nitrianskom hrade oslávili výročie posviacky katedrálneho chrámu

Pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu Nitrianskej diecézy – Baziliky sv. Emeráma, biskupa a mučeníka sa 20. novembra 2023 na Nitrianskom hrade konala slávnostná svätá omša, ktorú za účasti kanonikov katedrálnej kapituly, kuriálnych kňazov a bohoslovcov a predstavených Kňazského seminára sv. Gorazda celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Slávnostným kazateľom bol Mons. Karol Hanulík, kanonik-penitenciár Katedrálnej kapituly.
Bazilika svätého Emeráma v Nitre je katedrálnym chrámom Nitrianskej diecézy. Je zasvätená sv. Emerámovi, biskupovi a mučeníkovi, ktorý žil v 7. storočí. Je integrálnou súčasťou Nitrianskeho hradu a ako taká bola v roku 1961 vyhlásená za jednu z prvých národných kultúrnych pamiatok na Slovensku.