Na Nitrianskom hrade sprístupnili výstavu o sv. Jánovi Pavlovi II.

Na Nitrianskom hrade sa  v priestoroch dolnej lode katedrály – Baziliky sv. Emeráma 3. septembra 2020 uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy pod názvom „Ján Pavol II. a Slovensko“. Na slávnostnom akte sa popri verejnosti a zástupcoch Poliakov žijúcich na Slovensku zúčastnili aj nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, veľprepošt katedrálnej kapituly sv. Emeráma Mons. Štefan Vallo, primátor mesta Nitra Marek Hattas a zástupcovia veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku pod vedením veľvyslanca Krzysztofa Strzałku.

Veľvyslanec Strzałka vo svojom príhovore vyzdvihol sv. Jána Pavla II. ako osobnosť s významným podielom na spoločensko-politických zmenách vo svete, páde komunizmu, zjednotení krajín Európy na západe i na východe, či presadzovaní kresťanských duchovných, či sociálnych hodnôt. Pripomenul aj jeho vzťah a úctu k Slovensku a jeho ľudu, čo pápež dokazoval aj všemožnou podporou a pomocou a nakoniec tromi pastoračnými návštevami. Primátor Marek Hattas vo svojom príhovore označil sv. Jána Pavla II. ako jednu z najvýraznejších osobností moderných dejín a symbol zápasu za slobodu a demokratických zmien v Európe. Biskup Judák v o svojom príhovore pripomenul citát z jednej z prvých básní mladého Karola Wojtyłu o tom, že „nevie zmeniť  beh sveta“ pričom dodal: „našťastie sa mladý Karol Wojtyła mýlil, čo sa ukázalo neskôr počas jeho pontifikátu“. Pripomenul aj veľkú blízkosť sv. Jána Pavla II. k Slovákom, či priamo k Nitre, ktorú potvrdila aj jeho návšteva v katedrále – Bazilike sv. Emeráma po stretnutí s mládežou Slovenska na letisku v Janíkovciach v roku 1995.

Po slávnostnej vernisáži a prehliadke výstavy si najvyšší predstavitelia Nitrianskeho biskupstva, mesta Nitra a Poľského veľvyslanectva uctili pamiatku veľkého pápeža sv. Jána Pavla II. položením kytice kvetov k soche svätca na hradnom námestí a spolu s prítomnými účastníkmi slávnosti z radov širokej verejnosti zaspievali jeho obľúbenú pieseň „Góralu czy ci nie zal“, Na konci slávnostnej spomienky po spoločnej modlitbe k svätcovi udelil nitriansky diecézny biskup prítomným požehnanie.

Výstava vznikla pri príležitosti Roka sv. Jána Pavla II. a 100. výročia jeho narodenia s cieľom poukázať na jeho osobitný vzťah k Slovensku a Slovákom. Pripravilo ju Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku. Autorkou výstavy je prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka pre medzinárodné vzťahy RKCMBF UK v Bratislave. Umiestnenie výstavy na Nitrianskom hrade, ktorý sv. Ján Pavol II. osobne navštívil počas pastoračnej návštevy Slovenska v roku 1995 má za cieľ pripomenúť osobnosť a vzťah tohto pápeža ku Slovensku tým, ktorí ho ešte mali možnosť zažiť, ale aj tým, ktorí sa o ňom už môžu dozvedieť len z histórie.