Na pochode za život aj Nitrianska diecéza

Na Národnom pochode za život, ktorý sa 22. septembra 2019 konal v Bratislave pod gesciou Konferencie biskupov Slovenska a neziskovej organizácie Kanet sa podľa odhadov organizátorov zúčastnilo približne 50 tisíc účastníkov. Medzi nimi na čele so svojim diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom aj množstvo veriacich z Nitrianskej diecézy pod vedením svojich správcov farností. Pred hlavným programom sa mnohí zúčastnili aj sprievodných podujatí, ktoré sa uskutočňovali už od piatka a tiež na nedeľnej sv. omši v Incheba Expo, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský so slovenskými biskupmi a prítomnými kňazmi. Zvlášť na hlavnej časti programu na Námestí slobody bolo vidno aj nitrianskych veriacich, ktorí sa pripojili k tým, ktorí prišli, aby povedali, že im záleží na ochrane života každého človeka, aj toho najmenšieho, teda nenarodených detí. Po programe na námestí sa zapojili do pochodu z Námestia slobody ulicami centra mesta, aby tak vyjadrili podporu hlavným myšlienkam Manifestu Národného pochodu za život 2019, ktorého obsahom bola bezpodmienečná ochrana ľudského života počas celej jeho dĺžky – od počatia po prirodzenú smrť a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti každého človeka bez ohľadu na jeho pôvod, rasu, farbu pleti, náboženstvo, zdravotný stav alebo vek. Národný pochod za život v Bratislave podporil aj pápež František.