Na Skalke sa začali oslavy sviatku diecéznych patrónov

Skalka (17. júla) Polovica júla je vrcholom pútnického života na starobylej Skalke. To preto, lebo 17. júla a nasledujúci víkend si Skalka pripomína svojich svätcov – svätých Andreja Svorada a Beňadika, ktorí sú našimi prvými národnými svätými. Tak je tomu aj tento rok.

Oslavy sa začali už v sobotu 15. júla 2017 otvorením pútnickej konferencie Nové svitanie, ktorá je už tradične akousi duchovnou prípravou na samotné oslavy. Pozostáva z prednášok, adorácii, modlitieb. Konferencie sa zúčastňuje viac ako 500 ľudí z rôznych kútov Slovenska. Tohtoročnou hlavnou myšlienkou je „Dôveruj celým svojim srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!“ (Prís 3,5)

V pondelok 17. júla bola prvá slávnostná svätá omša ku ich cti, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, za účasti veľkého počtu pútnikov. Po bohoslužbe nasledovala tradičná pešia procesia na kláštor, miesto ich pustovne.

Oslavy pokračujú v sobotu a nedeľu (22. a 23. júla). Program TU

Vrcholom púte bude nedeľná slávnostná svätá omša o 10.30 za účasti arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa.

Všetci pútnici sú srdečne vítaní!

Peter Beňo / Miroslav Lyko

foto: Karol Dubovan

Diecézna púť na Skalke 2017Diecézna púť na Skalke 2017

Diecézna púť na Skalke 2017Diecézna púť na Skalke 2017

Diecézna púť na Skalke 2017Diecézna púť na Skalke 2017

Diecézna púť na Skalke 2017Diecézna púť na Skalke 2017