Na Skalke vyvrcholila púť k diecéznym patrónom

22. februára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Skalka (22. júla) Na najstaršom slovenskom pútnickom mieste, na Skalke, vyvrcholila púť ku cti patrónov Nitrianskej diecézy. Slávnostnej svätej omši ku cti svätých Andreja Svorada a Beňadika, v nedeľu 22. júla, predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V homílii pripomenul, že kresťanstvo je pozvanie ku každodennému plnohodnotnému životu. Ako vzor a povzbudenie sú aj pre súčasných kresťanov svätí Andrej Svorad a Beňadik, ktorí žili evanjeliové hodnoty ako prostriedok rozvíjania viery. Dali Bohu prvé miesto v živote a nebáli sa obetí. Ak dáme na prvé miesto niečo iné, nastáva neporiadok a rozháranosť.

Nitriansky biskup v ďalšej časti homílie poukázal na niektoré negatívne prvky v spoločnosti. Povedal: „Pred pár týždňami aj na našej politickej scéne sa riešila záležitosť ohľadom toho, či zviera je vec alebo je živý tvor. Čo môže byť iste pokrok. A tam jeden z opozičných politikov povedal, že je to záležitosť, na ktorú sa nepozerá cez politické tričká, lebo ide o dobrú vec. Avšak v tých dňoch tiež prebiehal návrh zákona sprísňujúci potraty a my kresťania sme boli rozhádaní, pretože sme sa nevedeli dohodnúť a zaujať jednoznačný postoj a handrkovali sme sa slovíčkami, kedy môže a kedy nemusí poslanec takýto zákon potvrdiť. Žijeme v prostredí, ktoré sa javí ako kresťanské, a predsa nás tu nechcú. Aj s hodnotami, ktoré tu boli spomenuté. Nemusíme ísť ďaleko. Dochádza k prenasledovaniu kresťanov. Nič nové pod slnkom. Istú novosť však majú formy tohto prenasledovania. Sú prepracovanejšie a zákernejšie. Človek sa má spasiť sám svojou slobodou, frontová línia v tomto boji nie je jasne vyznačená. Aj u nás liberalizmus útočí proti náboženstvu so všetkou silou. Podľa nich, patrí náboženstvo do raného štádia ľudstva, brzdí pokrok, konzervuje iracionálne predstavy, preto ho treba potláčať, prinajmenšom držať uzavreté v súkromnej sfére. Zároveň presadzuje rozmanitosť a inakosť“, dodal Mons. Viliam Judák a pokračoval: „Médiá sa tak stali akýmsi trhom, kde sa zdanlivo slobodne ponúkajú rôzne, aj choré pohľady na svet, na rôzne životné štýly. Pritom pravda zostáva v úzadí, obchádzaná, nechcená, zamlčovaná. Propagujú sa kadejaké sociálne experimenty, zneužíva sa téma ľudských práv, sloboda sa oddeľuje od zodpovednosti. Našťastie ľudia, ktorí rozmýšľajú, si to všímajú“. Podľa jeho slov nie je jedno, ktorou cestou pôjdeme. Boh je garantom dôstojnosti človeka, jeho budúcnosti. Vyzval prítomných, aby bol v ich živote Boh na prvom mieste.

Nitriansky biskup na konci svätej omše požehnal základný kameň Pútnického domu, ktorý bude na Skalke slúžiť pútnikom i kňazom.

Miroslav Lyko

foto: Magdaléna Švančarková