Na Skalke vyvrcholili tohtoročné oslavy prvých národných svätých

Skalka (23. júla) Počas víkendu v dňoch 23. – 24. júla 2017  zavítali na starobylú Skalku pri Trenčíne tisíce pútnikov. Dôvodom bola výročná púť, ktorá sa v týchto dňoch tradične koná na oslavu svätých Andreja-Svorada a Beňadika, našich prvých národných svätých, patrónov Nitrianskej diecézy, ktorých život bol na niekoľko rokov spätý s týmto miestom. A ich úcta je na Skalke živá dodnes.

Duchovný aj kultúrny program prilákal na toto miesto počas víkendu asi 12 – tisíc pútnikov.

Veriaci prichádzali jednotlivo, v rodinách, ale aj v organizovaných skupinách. V zástupoch bolo vidieť aj viaceré pešie procesie z blízkeho okolia. Tento rok prišli aj pútnici z poľského Tropie, odkiaľ prišiel na naše územie svätý Svorad.

Pútnici využívali aj prítomnosť mnohých kňazov a hojne pristupovali ku sviatosti zmierenia. Hosťami tohtoročnej púte boli rektor Pápežského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara, novokňazi Nitrianskej diecézy a najmä arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

Vladyka Cyril priblížil v homílii aktuálnosť posolstva svätých pustovníkov aj v dnešnej dobe. Poukázal na paralely ich života a nášho života. Pripomenul, že na Skalke sa stretávame takpovediac pri kolíske našich národných duchovných dejín, s najstaršou históriou nášho národa.

Plné znenie homílie TU

V závere svätej omše arcibiskup požehnal ďalší zvon, ktorý pre Skalku venovali dobrodinci z Moravy. Nesie meno „Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska“. Váži 270 kilogramov a je určený pre Diecéznu svätyňu, aby doplnil jestvujúce tri zvony.

V závere celej slávnosti rektor Diecéznej svätyne Peter Beňo ohlásil začatie výstavby nového pútnického domu na Skalke, ktorá je naplánovaná  na túto jeseň a poprosil pútnikov o podporu tohto diela.

Peter Beňo / Miroslav Lyko

foto: Karol Dubovan

Diecézna púť na Skalke 2017Diecézna púť na Skalke 2017

Diecézna púť na Skalke 2017Diecézna púť na Skalke 2017

Diecézna púť na Skalke 2017Diecézna púť na Skalke 2017

Diecézna púť na Skalke 2017Diecézna púť na Skalke 2017