Na slávnosť Krista Kráľa požehnali obnovenú fasádu kláštora v Hronskom Beňadiku

Koniec liturgického roka v oslávili v Hronskom Beňadiku mimoriadnym spôsobom. Na vigíliu slávnosti Krista Kráľa v sobotu 21. novembra 2020 slávil svätú omšu v Bazilike sv. Benedikta, opáta nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák s generálnym vikárom a súčasne rektorom baziliky Mons. Petrom Brodekom, miestny správcom farnosti Tomášom Gračkom a ďalšími kňazmi. Po skončení slávnostnej liturgie požehnal biskup Judák obnovenú fasádu vnútorného nádvoria kláštora. Po celoročnej práci obetavých pracovníkov a za významnej podpory Nitrianskeho biskupstva sa podarilo zaodieť novým šatom už zubom času poznačené múry tejto vzácnej historickej pamiatky. Aj vďaka tejto skutočnosti budú môcť navštevovať perlu Pohronia naďalej mnohí pútnici či turisti, a budú sa môcť tešiť nielen z pohľadu na obnovený kláštor, ale aj pookriať na duši v príjemnom prostredí, kde sa súčasníkov dotýka duchovná história benediktínskeho opátstva.

V nedeľu 22. novembra 2020 v deň slávnosti celebroval slávnostnú svätú Omšu generálny vikár a rektor baziliky Mons. Peter Brodek. Popoludní sa veriaci mali možnosť zúčastniť adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou a pred relikviou Kristovej krvi na znak vďačnosti Kristovi Kráľovi. Na záver adorácie im Mons. Peter Brodek udelil slávnostné požehnanie. Do baziliky v Hronskom Beňadiku, podobne ako aj do ostatných diecéznych chrámov sa tak v závere liturgického roka a na prahu tohtoročného Adventu akoby symbolicky opäť vrátil život v podobe možnosti hojnejšej účasti veriacich na liturgických sláveniach.