Na starých rodičov a seniorov sme pamätali pri sv. omšiach i návštevách penziónov v Nitrianskej diecéze

Pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov sme si aj v Nitrianskej diecéze v nedeľu 24. júla 2022 uctili tých, ktorí už prežívajú jeseň života doma, medzi najbližšími, alebo v komunitách v domovoch sociálnych služieb, domovoch pre seniorov, či penziónoch. Kňazi v rámci nedeľných sv. omší upriamili pozornosť veriacich na prítomnosť tejto kategórie seniorov, či starých rodičov v rodinách, alebo vo farských spoločenstvách a povzbudili ich k tomu, aby si vážili a ctili ich prežité životy, príbehy, ľudskú múdrosť, či skúsenosti. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák pri tejto príležitosti navštívil Penzión seniorov Orlík nachádzajúci sa v centre obce Močenok, aby pozdravil a povzbudil tam žijúcich seniorov a starých rodičov a prejavil tak záujem Cirkvi o nich, o ich životné podmienky a problémy, s ktorými sa potýkajú. Podobne diecézni kňazi navštívili zariadenia pre seniorov, ktoré sa nachádzajú na územiach jednotlivých farností v diecéze, kde zabezpečujú aj duchovnú a pastoračnú službu, vysluhovanie sviatostí a slúženie sv. omší.