Pri Studničke v Novej Vsi nad Žitavou sa konala púť k Panne Márii Kráľovnej

26. augusta 2020 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

Kráľovnej Ctitelia Panny Márie sa v dňoch 24. – 26. augusta 2019 zišli aj na tradičnej púti k Panne Márii Kráľovnej, ktorá sa uskutočnila v Novej Vsi nad Žitavou pri pútnickom mieste nazývanom Studnička. Na programe púte, ktorého súčasťou boli liturgické slávenia i vysluhovanie sv. zmierenia, sa počas uplynulého víkendu vystriedalo niekoľko tisíc pútnikov, ktorí pri Panne Márii Kráľovnej prišli oslavovať Nebeského Otca. Celebrantami sv. omší boli Mons. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár pre veriacich maďarskej národnosti, Dr. Milan Polák, farár farnosti sv. Urbana v Nitre, a v pondelok Vladimír Uhrin, farský administrátor farnosti Nitra – Dolné Krškany. Púť vyvrcholila v nedeľu slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich aj s miestnym správcom farnosti Ľuborom Gálom a ďalšími kňazmi. Príjemné počasie počas tohtoročnej k Panne Márii Kráľovnej púti sa odrazilo na hojnej účasti pútnikov zo širokého okolia.