Na Tretiu adventnú nedeľu sav Nitre uskutoční rozposlanie koledníkov Dobrej noviny

Koledníci Dobrej noviny z Nitrianskej diecézy sa aj tento rok stretnú na Tretiu adventnú nedeľu (14. decembra 2014) o 11. 00 hod. v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma. Dôvodom ich stretnutia bude svätá omša spojená s ich vyslaním koledovať počas tohtoročných Vianoc v ich farnostiach. Predsedať jej bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na svätej omši bude prítomný aj biskup z Lodwaru (Keňa) Dominic Kimengich. Ide o africkú diecézu, ktorej bola adresovaná časť peňazí vyzbieraných z Dobrej noviny.

Svätú omšu bude vysielať aj TV LUX.

Biskup Dominic Kimengich sa narodil 23. apríla 1961 v Nakuru. Za kňaza bol vysvätený 14. septembra 1986. V marci 2010 bol vymenovaný za pomocného biskupa diecézy Lodwar. Biskupskú vysviacku mal 22. mája 2010 a o necelý rok neskôr bol vymenovaný za diecézneho biskupa v Lodware. V diecéze Lodwar Dobrá novina podporuje program vzdelávania dospelých, detský domov Jána Pavla II. pre deti s fyzickými postihnutiami, údržbu a opravu vodných púmp, sociálny projekt diecézy, a program komunitnej rehabilitácie ľudí s postihnutím. Katolícka cirkev pôsobí v Turkáne (severozápadná časť Kene) od roku 1961. Okrem pastoračných aktivít je na čele rozvojových iniciatív v regióne a pokračuje v podpore sociálno ekonomických aktivít a rozvojových iniciatív prostredníctvom vzdelávania, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, vody, spravodlivosti a pokoja, rozvoja mládeže a žien.
TURKANA
Turkána je jedným zo 47 krajov Kenskej republiky. Rozprestiera sa na severo-západe krajiny s rozlohou 77 000 km2 a s viac ako 855 000 obyvateľmi. Ľudia sa väčšinou živia pastierskym spôsobom života. Podnebie je horúce a suché, krajina zažíva opakované suchá, ktoré vedú k hladu a strate zvierat. Turkánci sa dožívajú približne 40 rokov a žijú v najchudobnejšom kraji svojej krajiny. Tvrdé ekonomické a klimatické podmienky veľmi sťažujú miestnym obyvateľom život. Bežné sú konflikty o pastviny a vodu spojené so znevýhodnením turkánskej komunity vo všetkých aspektoch rozvoja kvôli chudobe a nevzdelanosti.

IMG_3695