Na Turíce z Nitry – Cirkev potrebuje tímového ducha v spojení s Duchom Svätým

Keďže dážď na Svätudušnú  nedeľu 31. mája 2020 zmaril pôvodnú možnosť osláviť Turíce na Nitrianskom hrade v exteriéri Gotickej priekopy, veriacich túžiacich po duchovnom zážitku medzi hradnými múrmi prijala pod svoju klenbu starobylá nitrianska katedrála – Bazilika sv. Emeráma.
 
Slávnostnú svätú omšu pri príležitosti sviatku Zoslania Ducha Svätéhov nej celebroval nitriansky diecézny biskup Viliam Judák spolu s veľprepoštom sídelnej nitrianskej kapituly Štefanom Vallom, kanonikmi a kuriálnymi kňazmi. Slávnosť sa v tomto roku pre koronavírusovú pandémiu musela zaobísť aj bez tradičného vysluhovania sviatosti birmovania dospelým z celej Nitrianskej diecézy, ako tomu obvykle v tomto čase býva, no  nič to neubralo z jej duchovného odkazu pre aktuálny život Cirkvi.
 
Svedčili o tom aj slová biskupa Viliama Judáka, ktorý vo svojej homílii uvažoval nad významom a miestom Ducha Svätého v živote Cirkvi a každého kresťana. Na úvod ako príklad uviedol aktivity moderných firiem a podnikov, ktoré s námahou hľadajú tkzv. tímového ducha pomocou nákladných teambuildingov v oblasti ľudských zdrojov, ktorých cieľom je formovanie, či stvárňovanie pracovných tímov v záujme zvýšenia efektivity a produktivity. Často však podľa slov biskupa Judáka „ide o veľký efekt s malým účinkom“, lebo málokedy sa takto dá skutočný duch objaviť. Naproti tomu poznamenal, že potreba tímového ducha je ale aktuálna a potrebná aj v Cirkvi, napriek tomu, že Cirkev má živého Ducha Svätého, ktorého potrebuje, ktorý spája napriek rozdielnostiam, ktorý je životodarným zdrojom vytvárajúcim jedno telo Cirkvi, bez ktorého by nebola živým organizmom, ale len spolkom, či organizáciou. Cirkev tak podľa slov biskupa Judáka nemusí hľadať svojho ducha, lebo ho má od Boha darovaného od počiatkov, ale Božie kráľovstvo. Ducha Svätého však musí prijať, uvedomiť si ho, rátať s ním, a chopiť sa ho ako skutočného tímového ducha. To má význam zvlášť v súčasnosti, kedy narastajú útoky na Cirkev i na kresťanov. Pripomenul preto veriacim dary Ducha Svätého, ktoré dostávajú vo sviatosti birmovania, zvlášť dar múdrosti, ktorý  pomáha poznávať veci s Božím nadhľadom, a dar bázne pred Pánom, ktorý pomáha v udržaní si ničím nenarušeného intímneho vzťahu človeka s Bohom. To sú podľa slov otca biskupa „hodnoty, ktoré pripravujú človeka na večnosť, preto treba o ne často a úprimne prosiť.“ V závere  homílie preto biskup Judák povedal: „Využívajme teda možnosti a spôsoby, ktoré nám Boh ponúka, aby v nás Duch Svätý roznecoval plameň, ktorý nás môže naďalej pretvárať a posilňovať každého jednotlivo, i tento svet. Preto prosme – Veni Creator Spiritus – príď príď, Duchu Svätý  a obnov naše srdcia a obnov tvárnosť tohto sveta“.
 
Turíčny program po skončení slávnosti na Nitrianskom hrade pokračoval vyložením Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti k celodennej poklone a bol zakončený v podvečer spoločnou modlitbou vešpier. TU.