Na Veľkú noc prijme v Nitrianskej diecéze krst niekoľko desiatok dospelých

Nitra (16. apríla) Počas Veľkonočnej vigílie prijme v Nitrianskom biskupstve sviatosti kresťanskej iniciácie – krst, birmovanie a prvé sväté prijímanie – 49 dospelých katechumenov. Deviatim z nich udelí tieto sviatosti nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vo svojej katedrále. 

Príprava dospelých na prijatie krstu a ďalších dvoch iniciačných sviatostí trvá v Katolíckej cirkvi na Slovensku najmenej dva roky. Odporúčanie, aby katechumeni prijali tieto sviatosti počas Veľkonočnej vigílie, teda v noci, keď Cirkev začína sláviť zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, má svoje opodstatnenie. Sviatosti sú totiž ovocím diela vykúpenia, ktoré Kristus vykonal na Veľkú noc.

Miroslav Lyko

ilustračné foto: Marek Mucha