Na Veľký Piatok v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre – „Priznajme si, že všetci sme Judáši, zradili sme!“

Na Veľký piatok 2. apríla 2021 pokračovalo slávenie tajomstiev Veľkonočného trojdnia aj v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.  Po skončení popoľudňajšieho online záznamu Krížovej cesty počas epidémie z nitrianskej Kalvárie, ktorú sa modlili nitriansky diecézny biskup Viliam Judák a kňazi pôsobiaci na území farností mesta Nitra, predsedal nitriansky biskup obradom Veľkého piatku vo svojom katedrálnom chráme spolu s veľprepoštom Katedrálnej kapituly sv. Emeráma Štefanom Vallom, kanonikmi a kuriálnymi kňazmi. V prázdnom chráme si biskup Judák ľahol na chladnú dlažbu katedrály, a symbolicky v pokore a ponížení začal liturgickú spomienku na Pánovo utrpenie v Getsemanskej záhrade, umučenie a smrť na kríži. V tento deň, kedy sa jediný krát v roku neslúži sv. omša nikde na svete, bolo tak stredobodom slávenia len utrpenie Krista a jeho smrť na kríži, o ktorých po odznení pašií podľa sv. Jána vo svojom príhovore uvažoval ako slávnostný kazateľ aj vicerektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Miroslav Šidlo.

Sústredil pozornosť prítomných, ako aj veriacich pri televíznych obrazovkách na skutočnosť zrady Ježiša, na ktorej popri Judášovi má podiel každý človek. Ako povedal: „Kristus Spasiteľ dnes zomiera na dreve kríža, pretože som mu ublížil. Zradil. Je to úplne jasné. Som Judáš. Každý z nás si musíme priznať, že v našom životnom príbehu je možné nájsť niečo z toho Judášovho.“ Vicerektor Šidlo ďalej bližšie opísal osobu Judáša, osobnostný vývoj jeho viery v Ježiša Krista, či neskoršie spochybňovanie, odmietanie, či odsudzovanie  Krista a jeho učenia. Poukázal na zlo, ktoré preniklo Judášovu myseľ i dušu a ovplyvnilo jeho ďalšie konanie, na konci ktorého bola zrada Ježiša. Toto rozpoloženie Judáša a stav jeho osobnosti preniesol kazateľ aj na dnešného človeka, ktorý sa vo svojom živote a konaní tiež často odkláňa od Ježiša a jeho učenia, až nakoniec ide Judášovou cestou zrady a zla proti Bohu, a dnes hlavne aj proti Cirkvi s úmyslom kritizovať ju, rozbiť ju, rozdeliť. Naproti tomu však vicerektor Šidlo ponúkol slová Ježiša z veľkňazskej modlitby, v ktorej prosil o jednotu Cirkvi: “ Aby všetci boli jedno, ako Ty Otče si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.“ A na záver pridal myšlienky kardinála Saraha, ktorý povedal, že jednota Cirkvi spočíva na pilieroch modlitby, katolíckej náuky, lásky ku Skale – teda k Petrovi a na vzájomnej bratskej láske. Tieto štyri piliere sa musia stať prioritami pre našu dušu a všetko konanie. Ak sa nám to podarí, zachováme si jednotu v svätej Cirkvi, no zároveň zachránime svoju vlastnú dušu. „My nemáme ísť Judášovou cestou, ale cestou Kristovho kríža, ktorá nás vedie ku svitaniu veľkonočného rána.“ uzavrel svoj príhovor vicerektor Šidlo.

Po bohoslužbe slova, slávnostnej modlitbe veriacich, poklone svätému krížu a svätom prijímaní preniesol v závere obradov biskup Judák Najsvätejšiu Sviatosť do bočného oltára v Pribinovej kaplnke, v ktorej bol inštalovaný symbolický Boží hrob. Po skončení veľkopiatočných obradov mohli Boží hrob veriaci už aj individuálne navštíviť a zotrvať v tichej modlitbe pred Najsvätejšou Sviatosťou. A budú tak môcť urobiť aj počas Bielej soboty až do začiatku Veľkonočnej vigílie. Symbolické Božie hroby boli po skončení veľkopiatočných obradov pre veriacich sprístupnené aj vo všetkých farských chrámoch Nitrianskej diecézy pri dodržaní protipandemických opatrení.