Najlepšia škola v Nitrianskom kraji je katolícka

Nitra (14. decembra) Základná škola svätého Ladislava v Topoľčanoch obhájila svoje prvenstvo ako najlepšia škola v Nitrianskom kraji v nezávislom hodnotení škôl INEKO. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)  sa venuje  meraniu a zverejňovaniu kvality a efektívnosti poskytovateľov verejných služieb, napríklad škôl, nemocníc, súdov, polície, samospráv, atď. V hodnotení základných škôl vychádza z výsledkov, ktoré dosahujú žiaci v Testovaní 5, Testovaní 9, a zahŕňa aj mimoriadne výsledky vo vybraných súťažiach. Umiestnenie Základnej školy svätého Ladislava v rebríčku potvrdzuje vysokú kvalitu vzdelávania na katolíckych školách Nitrianskej diecézy. Nielen, že je najlepšou školou spomedzi všetkých škôl v kraji, štrnástou najlepšou základnou školou na Slovensku, ale aj zo všetkých katolíckych škôl na Slovensku obstála v hodnotení najlepšie. V prvej desiatke základných škôl Nitrianskeho kraja sa umiestnili aj ďalšie dve katolícke školy, a to  Základná škola svätého Don Bosca v Zlatých Moravciach a Základná škola svätého Marka v Nitre.

Pán Boh zaplať všetkým učiteľom našich škôl za ich obetavú prácu!

Peter Buranský / Miroslav Lyko