Najstarší diecézny kňaz – 90 ročný titulárny zoborský opát slávil ďakovnú svätú Omšu v ruinách Zoborského kláštora v Nitre

Pri príležitosti sviatku 50. výročia svojho príchodu do Nitry, slávil 8. septembra 2020 dnes už najstarší nitriansky diecézny kňaz, 90 – ročný kanonik Katedrálnej kapituly sv. Emeráma a titulárny zoborský opát Mons. Ladislav Belás na sviatok Narodenia Panny Márie ďakovnú svätú Omšu tam, kde tak robili aj jeho predchodcovia – na mieste, kde stál starobylý Zoborský kláštor v Nitre.

Za účasti veriacich spolu s farárom zoborskej farnosti Milanom Polákom ďakoval v ruine Kostola sv. Jozefa počas liturgickej slávnosti Bohu za toto svoje kňazské pôsobenie v Nitre. Vo vysokom veku aj napriek čiastočným pohybovým obmedzeniam s tým spojeným, počas bohoslužby a zvlášť však počas homílie prítomných veriacich presvedčil o svojej stále čulej mysli a živej historickej pamäti, vďaka ktorej priblížil aj osobnosť sv. Hypolita, po ktorom bol pomenovaný bývalý a pôvodný benediktínsky kláštor postavený na úpätí Zobora. Zdôraznil aj kresťanské hodnoty, ktoré sú na tomto mieste symbolicky zakonzervované tak, ako aj stáročné múry bývalého kláštora.

Mons. Belás obetoval ďakovnú svätú Omšu za seba, veriacich, i mesto Nitra s úmyslom, aby význam opátstva sv. Hypolita zostal pre Nitru zachovaný aj pre budúce generácie, lebo práve toto opátstvo a kláštor zohrali významnú úlohu pri šírení kresťanstva, vzdelanosti a prehlbovaní života Cirkvi na území Nitry a jej okolia v období pôsobenia benediktínov z okolia Salzburgu na tomto území, ako aj počas jestvovania Veľkomoravskej ríše a pôsobení sv. Cyrila a Metoda. Jeho svedectvo viery, ale aj úcty k histórii a dejinám Cirkvi na Slovensku a zvlášť v Nitre bolo  viditeľné v jeho osobnom prežívaní genia loci Zoborského kláštora a úprimnej snahe odovzdať tieto pocity, vedomosti a vieru prítomným účastníkom slávnosti.

Mons. ThDr. Ladislav Belás, cirkevný historik a vysokoškolský pedagóg, titulárny zoborský opát a kanonik Katedrálnej kapituly sv. Emeráma sa vo februári tohto roku dožil významného životného jubilea 90 rokov. Je nositeľom Ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja za mimoriadny osobný prínos ku štúdiu cirkevných dejín Slovenska a Nitrianskeho kraja, obnovu jeho duchovných tradícií a propagáciu na Slovensku i v zahraničí. Patrí do galérie vzdelancov s obdivuhodnými vedomosťami, ktorí sa pričinili o skúmanie histórie Cirkvi a národa na Slovensku, a ktorého osobnostné vlastnosti, schopnosti, skúsenosti a vedomosti ho doviedli k úspechom a výsledkom, ktoré zviditeľnili nielen jeho, ale cez neho aj Nitru a Nitriansky kraj doma i v zahraničí.

Benediktínsky kláštor sv. Hipolyta v období 11. – 13. storočia plnil dôležitú funkciu jedného z centier duchovného, verejnoprávneho a kultúrneho centra v Uhorsku. Táto lokalita bola preto zaradená aj do trás Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda a Svätojakubskej cesty vedúcich cez územie mesta Nitra. Vďaka aktivite Zoborského skrášľovacieho spolku s podporou Ministerstva kultúry SR, Mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja sa podarilo rekonštruovať a zakonzervovať veľkú časť ruín a zveľadiť areál Zoborského kláštora. Preto dnes môžu turisti, pútnici a návštevníci so sprievodcami Turisticko informačného centra Mesta Nitra prechádzať celým areálom, a najmenší využiť aj zážitkovú expozíciu.