NBS darovala Nitrianskemu biskupstvu bronzové odliatky pamätných mincí s veľkomoravskou a cyrilo-metodskou tematikou

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák prijal 1. decembra 2020 na Nitrianskom hrade guvernéra Národnej banky Slovenska Ing. Petra Kažimíra v sprievode člena Bankovej rady RNDr. Karola Mrvu a prorektora Trnavskej univerzity prof. Miloša Lichnera, SJ. Dôvodom návštevy bolo odovzdanie daru Národnej banky Slovenska Nitrianskemu biskupstvu v podobe 15-ich bronzových odliatkov averzu a reverzu slovenských pamätných mincí s veľkomoravskou a cyrilo-metodskou tematikou za účelom oživenia Cyrilo-metodskej cesty na Nitrianskom hrade. Z rúk guvernéra Národnej banky Slovenska si Mons. Judák prevzal bronzové odliatky a exemplár najnovšej pamätnej zlatej mince s motívom Svätopluka II. venovaný expozícii Diecézneho múzea na Nitrianskom hrade. Nitriansky diecézny biskup počas vzájomných rozhovorov vyjadril vďaku za vzácne dary a súčasne nádej, že vzbudia záujem verejnosti o poznávanie najstarších dejín Slovákov. Guvernér Národnej banky Slovenska zase vyjadril ochotu naďalej pokračovať vo využívaní historických motívov v rámci emisnej činnosti banky a tak prispievať k vzbudzovaniu hrdosti Slovákov na svoju históriu.
Národná banka Slovenska v rokoch 1994 – 2020 vydala celkom 8 pamätných euromincí s motívmi dôležitých udalostí z dejín a významných osobností, ktoré po stáročia ovplyvňovali kultúrne a historické povedomie Slovákov. Medzi ne sa radia aj príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, uznanie slovanského liturgického jazyka, ale aj osobnosti panovníkov z obdobia Veľkomoravskej ríše Svätopluka I. Mojmíra I., Pribinu, Rastislava, Mojmíra II., Svätopluka II. a samozrejme aj samotných slovanských vierozvestcov sv. Konštantína-Cyrila a Metoda.
Účelom vzácneho daru Národnej banky Slovenska pre Nitrianske biskupstvo je pomoc pri zachovávaní národného duchovného a kultúrneho dedičstva pre súčasnú, ale aj budúce generácie aj takouto formou. Bronzové odliatky po ich vhodnej inštalácii v areáli Nitrianskeho hradu bude môcť obdivovať aj domáca verejnosť, či turisti, pútnici a návštevníci starobylej Nitry. Stanú sa vhodným a atraktívnym  doplnkom k pripomínaniu si národných dejín Slovákov prostredníctvom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorej trasa prechádza aj územím Nitrianskej diecézy, mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja, a na ktorej budovaní Nitrianske biskupstvo aktívne participuje.