Národná púť k k sv. Cyrilovi a Metodovi v Nitre – pozvánka

Nitrianske biskupstvo pozýva na tradičnú celonárodnú Púť k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorá sa uskutoční dňa 5. júla 2022 v kolíske kresťanstva na Slovensku – v starobylej Nitre na Svätoplukovom námestí. Hlavným celebrantom slávnostnej pontifikálnej sv. omše o 10,00 hod. za účasti slovenských biskupov bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Púť je súčasťou a vyvrcholením programu  Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2022. Všetci sú srdečne pozvaní!