Národná púť k svätým Cyrilovi a Metodovi v Nitre

Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa 5. júla 2014 konala národná púť ku cti svätých Cyrilovi a Metodovi. Vyvrcholila svätou omšou za účasti niekoľko tisíc veriacich. Hlavným celebrantom bol lublinský arcibiskup – metropolita Mons. Stanisław Budzik. Prítomní boli aj niektorí slovenskí biskupi, vrátane bratislavského arcibiskupa – metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. Svojou účasťou poctil liturgické zhromaždenie aj apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana.

Arcibiskup Mons. Stanisław Budzik v homílii nadviazal na prednesené liturgické čítania. Podľa jeho slov, chváliť nám treba tých, ktorí nám priniesli poklad viery (por. Sir 44) a podčiarkol, že celonárodná púť k svätým Cyrilovi a Metodovi je peknou odpoveďou navolanie biblického mudrca. Ako ďalej Mons. Stanisław Budzik zdôraznil, svätí Cyril a Metod plnili Ježišovo poslanie: „Niesli slovanským národom nádej spásy v Kristovi. Tú nádej, ktorá umožní človeku prežiť všetky ťažkosti, ktoré sprevádzajú celý jeho život“. Citujúc slová encykliky svätého Jána Pavla II. ďalej pripomenul, že „dedičstvo svätých Cyrila a Metoda je a aj zostane pre Slovanov základom pevným a hlbším, než akékoľvek rozdelenie“. Hlavný celebrant ďalej povzbudil prítomných k posilneniu viery. Povedal: „Dnes odkrývame nanovo kresťanské korene z ktorých vyrastáme. To odkrytie má byť impulzom k obnoveniu a posilneniu našej viery. Impulzom k postaveniu Boha do centra nášho života a k prijatiu Kristovej výzvy: Choďte a robte všetkých ľudí mojimi žiakmi“, dodal poľský arcibiskup.

V závere národnej púte sa prítomným prihovoril apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Apoštolský nuncius odovzdal prítomným pozdrav a požehnanie Svätého Otca Františka.

Národnou púťou sa skončilo Diecézne stretnutie mládeže Nitrianskeho biskupstva.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Foto: Peter Zimen

Viac fotografií v priečinku Fotogaléria

Narodna put na sviatok sv. Cyrila a Metoda, Nitra 2014Narodna put na sviatok sv. Cyrila a Metoda, Nitra 2014DSCN1007Narodna put na sviatok sv. Cyrila a Metoda, Nitra 2014Narodna put na sviatok sv. Cyrila a Metoda, Nitra 2014Narodna put na sviatok sv. Cyrila a Metoda, Nitra 2014