NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT – info k účasti

Ako ďalší krok v snahe o rozvoj kultúry života – v duchu odkazu sv. Jána Pavla II., predovšetkým so zameraním na zastavenie zabíjania nenarodených detí – sa naši otcovia biskupi rozhodli zorganizovať ďalší Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 22. septembra 2019. Sv. Omša pre účastníkov pochodu sa bude sláviť v Bratislave o 10:00 hod v areáli Incheby. Odtiaľ sa účastníci autobusmi presunú na Námestie Slobody, kde o cca 14.30 hod začne samotný pochod.
Centrum pre rodinu Nitra oznamuje prípadným záujemcom, že organizuje autobusy na Národný pochod za život. V prípade vážneho záujmu prosíme o prihlásenie sa formou platby na účet centra. Všetky podrobné informácie sú k dispozícii na stránke www.centrumprerodinu.sk a facebooku centra. Odchod autobusov predbežne o 7:30 od Zimného štadióna. Cena za osobu je 7 €.