NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT – pozvánka a možnosť prihlásenia z Nitry

28. augusta 2020 | Kategória: Informačný servis diecézy, Nezaradená

Ako ďalší krok v snahe o rozvoj kultúry života – v duchu odkazu sv. Jána Pavla II., predovšetkým so zameraním na zastavenie zabíjania nenarodených detí – sa naši otcovia biskupi rozhodli zorganizovať ďalší Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 22. septembra 2019, na ktorý sme pozvaní.  Je to nedeľa, svätá omša bude v Bratislave o 10:00 v areáli Incheby, potom pôjdeme autobusmi na Námestie Slobody, kde o cca 14.30 začne pochod.

Kto by chcel ísť, organizujeme spoločné autobusy s ostatnými farnosťami mesta. Odchod autobusov predbežne o 7:30 od Zimného štadióna. Prihlásiť sa treba do budúcej nedele v sakristiách farských kostolov. Cena za osobu je 7 €.