Národný týždeň charity – pozvánka

Ľudia pracujúci pre charitu majú za sebou ďalší rok naplnený pomocou a starostlivosťou o druhých. Sú na nich odkázaní opustené či choré deti, dospelí, ktorí sa ocitli v životnej tiesni či zdravotne znevýhodnení alebo osamelí ľudia, ktorým pomáhajú uľahčiť cestu životom. Tento rok prácu v Charite výrazne ovplyvnil aj vojnový konflikt na Ukrajine a vytvoril tak ďalšiu potrebu poskytovania pomoci. O tom, čo všetko zahŕňa práca pre jednu z najväčších slovenských pomáhajúcich organizácií, sa verejnosť tradične môže dozvedieť vďaka Národnému týždňu charity. Jubilejný 5. ročník podujatia bude od 4. do 12. júna 2022. Zahŕňa rozličné duchovné, umelecké či športové podujatia a cez rozmanité aktivity otvára dvere priamo do charitných centier. Vo viacerých mestách Slovenska si arcidiecézne, diecézne a eparchiálne charity vymysleli vlastný program, ktorým chcú osloviť verejnosť. Diecézna charita v Nitre v rámci Národného týždňa Charity 7. júna 2022 zapojí do upratovania a čistenia verejných priestorov ľudí bez domova. 10. – 11. júna 2022 bude Deň otvorených dverí v charitnej chránenej dielni na Samovej 4  – antikvariát pred charitou za ľubovoľný príspevok od 10.00 – 16.00 hod. Viac informácií o programe a jednotlivých aktivitách je možné nájsť na stránke https://charitapomaha.sk/narodny-tyzden-charity-2022/.

Charita si počas Národného týždňa pripomenie tiež  95. výročie svojho pôsobenia.  Za ten čas sa stala jednou z najväčších pomáhajúcich organizácii na Slovensku, farské charity pôsobia v 189 mestách a obciach. Charita poskytuje sociálne poradenstvo, potravinovú či materiálnu pomoc, ošetrovateľskú či opatrovateľskú službu, organizuje zbierky, pomáha v zahraničí. Pracuje v nej takmer 1 500 zamestnancov, z toho približne 400 opatrovateľov v rôznych sociálnych zariadeniach a ďalších približne 300 ľudí poskytuje sociálne služby. Na pomoc ľuďom bez domova sa zase v siedmich slovenských mestách zaviedol hlinený dukát ako symbolické platidlo, za ktoré si môžu zadovážiť potraviny, oblečenie či zabezpečiť hygienu.