Národný týždeň manželstva v Nitrianskej diecéze 2023 – pozvánka

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Jedným z cieľov NTM je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň. Regionálne tímy v spolupráci s národným tímom tak začínajú s prípravou pestrej ponuky podujatí pre manželské páry počas Národného týždňa manželstva 13. – 19. 2. 2023, aby valentínsky týždeň 2023 bol opäť skvelou príležitosťou osviežiť manželské vzťahy!

V rámci Nitrianskej diecézy sa uskutočnia podujatia v Nitre, Topoľčanoch, Nových Zámkoch a v Trenčíne.  Viac na plagátoch a na webstránkach  Trenčiansky kraj :: ntm Nitriansky kraj :: ntm