Návšteva katedrály – Baziliky sv. Emeráma v Nitre – oznámenie

V súlade so stanoviskom KBS zo dňa 10. marca 2020, v ktorom sa uvádza, že „tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené,“ si Vás dovoľujeme informovať, že v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre bude v dňoch od 11. do 23. marca 2020 možnosť v čase od 14:00 do 16:00 hod. súkromne sa pomodliť pred vystavenou Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou a prosiť Pána aj za všetkých chorých, za lekárov, zdravotné sestry a ostatný ošetrujúci personál. V tom istom čase bude tiež priestor k individuálnemu pristúpeniu k sviatosti zmierenia prípadne na duchovný rozhovor s kňazom.

Biskupský úrad v Nitre