Nedeľa Božieho milosrdenstva na Skalke

Cez tristo pútnikov navštívilo v slnečnú 2. veľkonočnú nedeľu Pútnické miesto Skalka, aby sa zúčastnili na oslave sviatku Božieho milosrdenstva. Boli medzi nimi rodiny s deťmi, rehoľné sestry i seniori.
Slávnosť začala popoludní v kaplnke Božieho milosrdenstva v starom lome korunkou božieho milosrdenstva a zamysleniami o nových formách úcty k tomuto tajomstvu. Potom nasledovala pešia procesia sprevádzaná spevmi a modlitbami až do jubilejného chrámu sv. Andreja-Svorada a Beňadika. Pútnici prešli bránou milosrdenstva a vyvrcholením programu bolo slávenie sv. omše, ktorú celebroval Mons. Pavol Zahatlan, rektor kňazského seminára v Nitre.

Peter Beňo, farár

s_1 s_2 s_3 s_4 s_5 s_6