Nedeľa Božieho milosrdenstva s nitrianskym biskupom o pokoji, viere a láske

Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma vymenil 19. apríla 2020 nitriansky diecézny Viliam Judák za farský kostol sv. Gorazda na najväčšom sídlisku v Nitre, aby tam spolu s miestnym farárom Jozefom Tomicom a jeho kaplánmi bez účasti verejnosti slávili liturgiu Nedele Božieho milosrdenstva. Prostredníctvom priameho prenosu z chrámu medzi panelákmi sa tak chcel prihovoriť a povzbudiť spoločenstvo veriacich vo svojich domovoch a priblížiť sa k ľuďom uzavretým v bytoch, ktorých aktuálnu situáciu hneď v úvode slávnosti prirovnal k situácii, ktorú prežívali ustráchaní apoštoli zatvorení vo večeradle. Biskup Judák pri svätej omši pamätal aj na všetkých veriacich v diecéze, všetkých ktorí sú v službách, všetkých ktorí sú chorí, ktorí trpia.

Prvé slová biskupa Judáka patrili želaniu Kristovho pokoja a v homílii sa venoval aj hodnotám lásky a významu Božieho milosrdenstva v živote Cirkvi a v živote každého človeka. Dotkol sa aktuálneho stavu v živote spoločnosti, ktorého dôsledkom bola aj nemožnosť konania verejných bohoslužieb nielen počas Veľkej noci, či prežívanie života obvyklým spôsobom. Upriamil pozornosť na hodnotu pokoja, ktorá bola v starozákonnej dobe prepojená s vierou, pravdou, milosrdenstvom, láskou a spravodlivosťou. Tieto piliere sa podľa slov biskupa Judáka stali nosnými hodnotami novozákonných blahoslavenstiev, ktoré sú spojené s prikázaním lásky. Ako povedal: „Milovať Boha a milovať blížneho tvorí stredobod života našej kresťanskej viery. Pokoj, viera, láska, spravodlivosť a milosrdenstvo sú zdrojom vnútornej harmónie človeka, jeho duševnej vyrovnanosti, plodného ticha radostnej spokojnosti. Takýto pokoj prial Ježiš svojim učeníkom a praje ho aj v tejto vypätej dobe aj nám.“  Biskup Judák pripomenul veriacim Božiu vernosť a lásku k človeku, a vyzval preto ku kresťanstvu v praxi, k prejavovaniu lásky a milosrdenstva navonok aj medzi sebou, voči iným, voči chorým, či chudobným a inak trpiacim. V závere povzbudil veriacich slovami Ježiša Krista apoštolovi Tomášovi, aby nebol neveriacim, ale veriacim, a slovami sv. Faustíny:  „Ježišu dôverujem v Teba“.

Po skončení liturgickej slávnosti sa biskup Judák s prítomnými kňazmi pred obrazom Božieho milosrdenstva v priamom prenose pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a obraz bol vystavený k individuálnej modlitbe pre veriacich v bočnej kaplnke Kostola sv. Gorazda až do podvečerných hodín.

Priame prenosy z neverejných bohoslužieb boli dostupné po celej Nitrianskej diecéze z viacerých chrámov aj počas Nedele Božieho milosrdenstva, ktorej slávenie bolo pre súčasnú situáciu spôsobenú koronavírovou pandémiou mimoriadne aktuálne.