Nedeľa Božieho slova – info

V tretiu nedeľu v období cez rok, ktorá v tomto roku pripadne na 26. januára 2020 sa bude v celej Cirkvi sláviť nedeľa Božieho Slova, ktorá je súčasťou Roku Božieho Slova. Poznámky k intronizácii Písma, komentáre ku všetkým čítaniam a avízo na spoločné modlitby veriacich si môžu kňazi stiahnuť podľa pokynov uvedených na TKKBS.
Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie svätej omše. Keď sa totiž v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium (porov. VSRM 29). Preto sa treba starať, aby lekcionár a evanjeliár, ktoré sú určené na ohlasovanie Božieho slova, boli pri liturgických úkonoch v osobitnej úcte (porov. VSRM 348). Pri príležitosti Nedele Božieho slova je vhodné v liturgii slávnostnejšie preukázať úctu týmto liturgickým knihám.

Rok Božieho Slova slávime od Prvej adventnej nedele do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra 2020). Biskupi Slovenska pozvali k jeho sláveniu v pastierskom liste, ktorý sa čítal v kostoloch vlani na začiatku Adventu. Všetci sú k jej sláveniu srdečne pozvaní!