Nedeľa Božieho Slova – informácia

Význam Nedele Božieho Slova, ktorú budeme sláviť v nedeľu 22. januára 2023, objasňuje nová liturgicko-pastoračná pomôcka. K dispozícii je TU. Záujemcovia v nej nájdu informácie o Božom slove v liturgickom slávení i v živote veriacich. Nechýbajú hlasy cirkevných otcov a pápežov a domáca liturgia prejavenia úcty Biblii. Medzi rôzne iniciatívy, ktoréje možné naplánovať na Nedeľu Božieho slova, patrí aj lectio divina. Ako uvádza pápež František v Aperuit illis, v túto nedeľu je dôležité ukázať „význam každodenného čítania, hlbšieho poznania a tiež modlitby so Svätým písmom, s osobitným poukazom na lectio divina“ (č. 3). Pomôcka je voľne spracovaná podľa brožúry Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione: LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO. Sussidio liturgico-pastorale 2020. Preložil ju verbista P. Marek Vaňuš, SVD. Brožúru pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku. V nedeľu 22. januára bude Cirkev sláviť v poradí štvrtú Nedeľu Božieho slova. Jej mottom je úryvok z Prvého Jánovho listu (1,3): «Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám». Tento tematický sviatok ustanovil pápež František apoštolským listom Aperuit illis pri 1600. výročí smrti sv. Hieronyma v septembri 2019. Slávi sa v čase prebiehajúcej synody o kráčajúcej Cirkvi a v čase Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.  Pred Nedeľou Božieho slova Katolícke biblické dielo prináša na svojej webstránke www.kbd.sk logo nedele, domácu liturgiu prejavenia úcty Biblii, nótu o nedeli Božieho slova, Apoštolský list vo forme motu proprio Svätého Otca Františka Aperuit illis, ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho slova a Intronizáciu Božieho slova vo svätej omši.