Nedeľa Dobrého Pastiera v Lužiankach.

15. júna 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Lužianky (22. apríla) V Lužiankach sa na Štvrtú veľkonočnú nedeľu uskutočnila slávnostná svätá omša. Okrem domácich veriacich sa na nej zúčastnili aj bohoslovci a predstavení z Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, na čele s jeho rektorom Mons. Pavlom Zahatlanom. Prítomní si pri tejto príležitosti pripomenuli päťdesiat rokov od vzniku samostatnej farnosti a tiež 250 rokov od narodenia Jozefa Bobošíka, kňaza, pôvodom z bývalých Šarlužiek. Významnosť týchto udalostí zvýraznilo po svätej omši aj požehnanie zrekonštruovaných sakrálnych objektov – sochárskemu zobrazeniu Najsvätejšej Trojice (z r. 1904) sv. Jána Nepomuckého (z r.1905). Sochy opravili umeleckí sochári, súrodenci Peter a Marián Jamrichovci.

Peter Mihálik, Štefan Poláčik

Foto: Štefan Poláčik