Nedeľa Krista Kráľa – 36. svetový deň mládeže – pozvánka na Nitriansky hrad

Nedeľa Krista Kráľa, ktorá uzatvára cirkevný rok, je od minulého roka novým termínom svetového dňa mládeže na diecéznej úrovni. Tento rok ju budeme sláviť v nedeľu 21. novembra. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude pri tejto príležitosti o 9,00 hod celebrovať slávnostnú sv. omšu v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma aj za účasti mládeže. V kostoloch na Slovensku zaznie pri tejto príležitosti príhovor biskupov Slovenska mladým. Všetci sú srdečne pozvaní.