Nedeľné krížové cesty na Kalvárii v Nitre

Nitra (28. februára) Počas pôstnych nedieľ sa na Kalvárii v Nitre bude konať v miestnom Farskom kostole pôstna bohoslužba, vždy so začiatkom o 15.00 hod. Program sa začne prednáškou o jednej z bolestí Panny Márie. Po jej skončení bude nasledovať pobožnosť Krížovej cesty. V prípade priaznivého počasia sa rozjímania a modlitby k zastaveniam uskutočnia na kopci Kalvárie pri jednotlivých kaplnkách. Prednášku si pripravujú rehoľné spoločenstvá pôsobiace v Nitre a pobožnosť Krížovej cesty nitrianske rímskokatolícke farnosti.

Miroslav Lyko

Krizova cesta a navsteva biskupa 006