Nedeľné pobožnosti Krížovej cesty v pôstnom období na Nitrianskej Kalvárii – pozvánka

V rámci pôstneho obdobia sa v Nitre na Kalvárii každú pôstnu nedeľu konajú tradičné pobožnosti Krížovej cesty. Pobožnostiam predchádzajú pôstne nedeľné katechézy a modlitba posv. Ruženca. Všetci sú srdečne pozvaní!