Nedeľu Božieho milosrdenstva ozdobila v nitrianskej katedrále premiéra oratória

Nitra (3. apríla) Nedeľa Božieho milosrdenstva bola v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre miestom premiéry oratória MISERICORDIA pre soprán sólo, miešaný zbor a orchester. Autorom diela je katedrálny organista Vladimír Kopec. Hudobné časti interpretovala sopranistka Hilda Gulyás spolu s takmer štyridsať členným speváckym zborom Psallite Deo a devätnástimi inštrumentalistami Komorného orchestra ZOE, zloženého zo  slovenských umelcov, pôsobiacich vo významných orchestroch na Slovensku i v zahraničí. Prítomní si tiež mohli vypočuť priliehavé meditácie od nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. Prednášali ich slovenskí herci Eva Hlaváčová a Jozef Šimonovič.

VIDEO TU

Dielo Misericordia venoval autor Vladimír Kopec Svätému Otcovi Františkovi, ktorý mimoriadny Jubilejný rok vyhlásil. Zaujímavosťou je, že pápež František mu poslal vlastnoručne napísaný list, v ktorom mu ďakuje za toto dielo, vyjadruje istotu, že spôsobí veľa dobrého a napokon toto oratórium požehnal.

Koncert podporila Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a Nadácia Konštantína Filozofa, mediálne Televízia Nitrička.

Miroslav Lyko