Netradične tradičná birmovka aj oslava patróna chrámu v kostole sv. Michala archanjela v Nitre

Netradične tradične oslávili v sobotu 26. septembra 2020  blížiaci sa sviatok patróna Kostola sv. Michala archanjela v Nitre. Slávnostnú latinskú svätú omšu tradičného obradu tak, ako ju poznali naši starí a prastarí rodičia a generácie pred nimi, celebroval mimoriadne v prítomnosti nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka farár farnosti Nitra – Horné mesto Anton Ďatelinka. To, čo jej pridalo na význame bolo, že v jej úvode vyslúžil diecézny biskup jednému z veriacich aj sviatosť birmovania v tradičnom obrade.
Biskup Judák sa v rámci liturgickej slávnosti prítomným veriacim prihovoril aj ako slávnostný kazateľ, a vo svojich myšlienkach upriamil ich pozornosť na existenciu a význam neviditeľného Božieho a duchovného života a sveta, ktoré súčasťou sú aj anjeli. Podľa jeho slov anjeli zohrávali a zohrávajú veľkú úlohu v živote človeka, a zvlášť archanjel Michal, ktorý ako symbol boja proti zlu môže v spojitosti so sviatosťou birmovania slúžiť ako vzor pre život kresťana, pre obranu viery a obranu kresťanských hodnôt. Ako povedal: „Prijatie sviatosti birmovania je práve to áno Bohu, otvorenie spolupráce pre Božiu milosť, aby sa takýmto spôsobom spečatila naša vernosť Bohu, čo sme dostali pri krste, aby sme takýmto spôsobom vedeli byť  Kristovými bojovníkmi a apoštolmi, a pod ochranou svätých anjelov víťazili nad zlom a raz dosiahli večnú spásu.“
Hlavný celebrant Anton Ďatelinka v mene spoločenstva veriacich poďakoval biskupovi Judákovi, že prišiel aj kvôli jednému birmovancovi, a vyslúžil mu sviatosť kresťanskej dospelosti počas tejto slávnosti, ktorá je významnou ako pre birmovanca samého, tak aj pre pre povzbudenie vo viere ostatných. Malá a už raz odložená netradičná tradičná slávnosť sa konala za účasti najbližších príbuzných a malého množstva veriacich, ktoré zodpovedalo kapacite Kostola sv. Michala archanjela, ale aj sprísneným bezpečnostným a hygienickým opatreniam súvisiacich so šírením koronavírovej infekcie. Napriek tomu si znej aj malé množstvo účastníkov odnieslo hlboký duchovný zážitok, a posilnenie vo viere pre svoj osobný život.