Nicodemos 15+ Duchovná obnova pre starších miništrantov – pozvánka

Pozývame záujemcov z radov starších miništrantov z farností Nitrianskej diecézy na duchovnú obnovu pod názvom „Nicodemos 15+“, ktorá sa bude konať v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre v dňoch 25. – 27. novembra 2022. Prihlasovanie je možné cez email: ministranti@ksnr.sk alebo prostredníctvom správy cez facebook Kňazského seminára sv. Gorazda. Srdečne pozývame!