Nitra oslávila Veľkú noc aj s Eucharistickým požehnaním z veže katedrály mestu a diecéze

Katedrálny chrám na Nitrianskom hrade aj keď stále uprázdnený a bez veriacich,  predsa len zažil 11. apríla 2020 slávenie Veľkonočnej vigílie zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorej hlavným celebrantom bol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák s katedrálnymi kanonikmi.

Aj keď v minulosti obrady veľkonočnej vigílie bohaté na symboliku boli v tomto roku  skromnejšie, a chýbalo aj vysluhovanie sviatostí kresťanskej iniciácie dospelým, neubralo im to nič na tom, čo bolo ich obsahom. Obrad svetla, bohoslužba slova, obnovenie krstných sľubov a následná obeta svätej omše vytvorili dôstojný rámec slávnosti, ktorá pre všetkých, ktorí ju sledovali aj keď len cez televízne obrazovky, alebo monitory počítačov vytvorila atmosféru smerujúcu k prijatiu záverečného posolstva Veľkej noci.

Aj slávnostný kazateľ, diecézny súdny vikár Michal Rajec vo svojej homílii popri téme zmŕtvychvstania Ježiša Krista zdôraznil navyše aj skutočnosť zmeny, ktorá sa udiala s ľuďmi, ktorí sa so zmŕtvychvstalým Kristom stretli. Uvažoval nad tým, ako sa títo ľudia stali Ježišovými svedkami, a ako ich to posilnilo a zmenilo. Upriamil pozornosť na súčasnosť a túto skúsenosť odporučil aj dnešným ľuďom.

Na záver veľkonočnej vigílie diecézny biskup Viliam Judák vystúpil s monštranciou s Najsvätejšou Sviatosťou na vežu nitrianskej katedrály, odkiaľ udelil Eucharistické požehnanie na všetky svetové strany mestu Nitra a celej Nitrianskej diecéze.